Alles over uitvaarten in Apeldoorn

Eenzame uitvaart

Het komt in Apeldoorn gelukkig maar zelden voor dat iemand zo eenzaam is dat er na het overlijden helemaal geen familie of vrienden zijn de de uitvaart willen regelen. Vaak gaat het om hele schrijnende gevallen waarbij mensen een heel teruggetrokken leven hebben geleid. Het zijn mensen die soms helaas helemaal niet eens gemist worden wanneer ze zijn overleden.

Als er niemand is die de uitvaart kan regelen dan zal de gemeente Apeldoorn dit op zich nemen. Dat moet de gemeente doen omdat dit zo is voorgeschreven in de Wet op de lijkbezorging. Het is daarbij natuurlijk ook logisch dat de overheid dit regelt omdat een overledene hoe dan ook begraven of gecremeerd zal moeten worden.

Gemeentes hebben wel helemaal de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze uitvaart van een eenzaam overleden persoon vormgeven. In sommige grote steden zoals Utrecht en Amsterdam hebben gemeentes samenwerkingsverbanden met dichters. Deze dichters hebben samen de Poule des doods opgericht. Op tour beurt maken aangesloten dichters een gedicht voor een eenzaam overleden persoon. Tijdens de uitvaartplechtigheid lezen ze dit gedicht voor. Ze doen dit omdat ze vinden dat iedere overledene het recht heeft op een waardig afscheid.

In Apeldoorn kiest de gemeente er voor om zulke uitvaarten heel sober te houden. Er wordt geen gebruik gemaakt van dichters, wel zijn er ambtenaren of raadsleden aanwezig om er zo voor te zorgen dat er op een waardige manier afscheid wordt genomen. In 2009 vroeg raadslid Henk Schutte aan zijn collegae om ook in Apeldoorn gebruik te gaan maken van dichters bij deze eenzame uitvaarten. Maar een meerderheid van de raad wees dit af omdat een eenzame uitvaart in Apeldoorn heel weinig voorkomt. Wel is destijds afgesproken dat dit besluit zal worden heroverwogen als het aantal eenzaam overledenen in Apeldoorn in de toekomst groeit.

Als de eenzaam overleden Apeldoorner geen geld nalaat zal de gemeente de kosten op zich nemen. Wel zal men altijd uitzoeken of de overledene iets nalaat waarmee de kosten kunnen worden teruggehaald. In het hoofdstuk Uitvaart op kosten gemeente Apeldoorn leest u meer over dit onderwerp.

Overlijden in regio Apeldoorn melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206