Alles over uitvaarten in Apeldoorn

Palliatieve zorg in Apeldoorn

Als je te horen hebt gekregen dat je ongeneeslijk ziek bent verandert de zorg die je krijgt. Waar de zorg voorheen vooral gericht was om je beter te maken zal de zorg zich er nu op gaan richten op de kwaliteit van leven. Deze zorg wordt ook wel palliatieve zorg genoemd. De palliatieve zorg die in Apeldoorn geleverd wordt is heel divers en afhankelijk van de zorgbehoefte van de patiënt.

Wanneer iemand te horen heeft gekregen dat het einde van het leven nadert heeft dat natuurlijk ook een grote invloed op de mensen uit de directe omgeving van de patiënt. Daarom is palliatieve zorg er ook voor de mensen uit de directe omgeving.

Palliatieve zorg is er niet alleen voor het lichamelijke aspect, maar ook voor het geestelijke. In sommige gevallen krijgen mensen die net hebben gehoord dat ze ongeneeslijk ziek zijn te maken met angsten voor de dood of voor een pijnlijk einde. Geestelijke hulp kan helpen om de laatste levensfase zo goed als mogelijk door te komen. Palliatieve zorg wordt ook wel eens de zorg genoemd die er toe bij draagt dat mensen een zo comfortabel als mogelijk ziekte- en sterfbed krijgen.

Aanbieders palliatieve zorg Apeldoorn

In Apeldoorn zijn verschillende organisaties actief die palliatieve zorg aanbieden. Hieronder staan een aantal organisaties op een rij waar mensen terecht kunnen voor palliatieve zorg.

Huisarts
De eerste persoon waar u om hulp kan vragen is uw eigen huisarts in Apeldoorn. Het voordeel van de hulp van de huisarts kan zijn dat er door de jaren heen al een vertrouwensband is ontstaan tussen de patiënt en de huisarts. U kunt uw eigen huisarts ook benaderen wanneer u nog onder behandeling bent van een specialist in het ziekenhuis. Met uw huisarts kunt u alles bespreken. De huisarts kan u ook helpen met het aanvragen van palliatieve zorg in Apeldoorn. Uw huisarts weet precies welke organisaties deze hulp aanbieden en waarschijnlijk weet uw huisarts uit ervaring ook welke zorgaanbieder in Apeldoorn het beste is.

Met uw huisarts kunt u ook praten over euthanasie. De huisarts weet precies hoe de regelgeving op het gebied van euthanasie in elkaar zit. U kunt bij de huisarts aangeven of u wensen heeft op dit gebied of in welke situatie u mogelijk zou willen dat euthanasie wordt toegepast. Het kan zijn dat uw huisarts principiële bezwaren heeft tegen euthanasie. Als dat het geval is staat het u vrij om contact op te nemen met een andere huisarts.


Thuiszorg in Apeldoorn
Veel mensen die ongeneeslijk ziek zijn willen het liefst thuis sterven. Vaak is het zo dat men in dat geval zorg aan huis nodig heeft. Deze thuiszorg kan bestaan uit verpleging of verzorging. Thuiszorg kan ook bestaan uit hulp in de huishouding omdat iemand die ernstig ziek is doorgaans niet in staat is om het huishouden op orde te houden. Of en in welke mate iemand in aanmerking komt voor thuiszorg hangt af van de zogenaamde indicatiestelling. Het is verstandig om de aanvraag voor thuiszorg op te stellen met uw huisarts. Deze weet precies hoe dit werkt en aan welke voorwaarden voldaan moet worden.

De gemeente Apeldoorn is verantwoordelijk voor de huishoudelijke thuishulp omdat dit valt onder de WMO.


Palliatieve geestelijke zorg Apeldoorn
Mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen voor geestelijke hulp in Apeldoorn terecht bij verschillende organisaties. Mensen die zijn aangesloten bij een kerkelijke gemeenschap kunnen doorgaans bij hun dominee of pastoor terecht voor geestelijke hulp. Telefoonnummers staan doorgaans in de kerkbladen, als u deze niet heeft kunt u voor meer informatie bellen met het kantoor van uw kerk.

De Gelre Ziekenhuizen heeft een speciaal team voor palliatieve zorg. Dit team bestaat uit specialisten uit verschillende disciplines, waaronder ook geestelijke zorg. Deze hulp is voor patiënten die verblijven in de Gelre Ziekenhuizen. Kijk voor meer informatie op de website van de Gelre Ziekenhuizen.

Gelre Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn
T: (055) 581 81 81

Hospice Apeldoorn
Hospice Apeldoorn is een zogenaamd bijna-thuis-huis dat haar zorg inzet voor mensen in hun laatste levensfase. Ongeneeslijk zieke mensen kunnen in het hospice een waardig sterfbed krijgen. Het hospice is huiselijk ingericht en elke patiënt heeft de beschikking over een eigen kamer met badkamer. Familieleden kunnen 24-uur per dag op bezoek komen en het is mogelijk om de kamer in te richten met eigen meubilair zodat het zoveel als mogelijk lijkt op de situatie thuis. Wanneer een patiënt een huisdier wil meenemen moet dit van te voren worden overlegd met de zorgcoördinator.

In Hospice Apeldoorn werkt een team van professionals samen met vrijwilligers. Met elkaar doen ze er alles aan om de patiënt zo goed als mogelijk te helpen. Er is voldoende medische kennis in huis om patiënten goed te kunnen verzorgen. Er zijn vijf kamers in het gebouw van Hospice Apeldoorn. Kijk voor meer informatie op www.hospiceapeldoorn.nl.

Hospice Apeldoorn
Polkastraat 5
7323 KZ Apeldoorn

Telefoon 055 - 506 11 09
Fax 055 - 506 10 96
E-mail: hospiceapeldoorn@planet.nl
Bankrekeningnummer 37.34.73.680

Ten name van de Stichting Vrienden van Hospice Apeldoorn te Apeldoorn
Meer informatie over palliatieve zorg kunt u vinden op www.palliatievezorg.nl.

Overlijden in regio Apeldoorn melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206